همکاری با ما

اساتید محترم در صورت تمایل میتوانند آثار مرتبط با علوم طیور را برای چاپ توسط انتشارات میناطیور (s.heidari@minatoyoor.com 09125679841) ارسال نمایند.
این آثار پس از بررسی اولیه توسط هیئت تحریریه برای داوری ارسال میگردد و در صورت تایید داوران، انتشارات میناطیور طی تشریفات قانونی با افتخار اقدام به نشر آثار خواهد نمود.

بالا