مینا طیور حامی محققان و دانشمندانی است که مایل به همکاری در جهت بهبود مکمل ها و پرمیکس های مورد استفاده در صنعت طیور هستند. پروژه های تحقیقاتی با هدف تولید پریمیکس، مکمل، کنسانتره یا خوراک طیور با کیفیت بالا برای بازار ایران می تواند از حمایت علمی، فنی و مالی ما به منظور کمک به صنعت طیور ایران با محصولات پیشرفته تر در زمینه خوراک طیور بهره مند گردد. این مجموعه با بهره مندی از متخصصین، لابراتوارها و خط تولید مدرن و بروز قادر است آزمایش هایی را به منظور ارزیابی محصولات و فن آوری های مختلف تولید خوراک ترتیب دهد.

 

بالا