سیستم کنترل هوشمند

  • سیستم قدرت

  • سیستم فرمان دستی، نیمه اتوماتیک و فول اتوماتیک

  • قابلیت کنترل هوشمند کل خط

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر به صورت فول اتوماتیک

  • اتصال از طریق کابل شبکه

  • اتصال از طریق وایرلس

  • قابلیت رسم گراف کمی تولید، آسیاب و توزین

  • قابلیت اتصال از طریق GPRS

بالا