آزمایشگاه شیمی

همگام با  توسعه مجموعه علمی- صنعتی میناطیور، آزمایشگاه شیمی میناطیور پس از راه اندازی، با در نظر داشتن چشم‌اندازی وسیع در حال گسترش می‌باشد. این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری بالا و مواد شیمیایی مرجعِ تولید شده توسط صاحب‌نام‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده مواد شیمیایی دنیا، در زمینه‌ی اندازه‌گیری  ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد به ویژه مواد مرتبط با تغذیه، از جمله مواد خوراکی و مواد اولیه‌ی کاربردی در صنعت تهیه خوراک دام، طیور و آبزیان فعال می‌باشد. تعیین و بررسی اندازه ذرات، آزمون میزان آگلومره شدن و به هم پیوستگی ذرات، تغییرات پی ایچ، زاویه ریزش مواد و قابلیت مخلوط شدن ترکیبات خوراکی از جمله فراسنجه‌های مهمی است که برای تعیین کیفیت مواد خوراکی، خوراک کامل و مواد اولیه در آزمایشگاه شیمی مجموعه میناطیور مورد سنجش قرار می‌گیرد.

در کنار اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی در آزمایشگاه تغذیه مجموعه علمی- صنعتی میناطیور، در آزمایشگاه شیمی این مجموعه، تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آنزیم‌ها به عنوان عملکرد تخصصی این آزمایشگاه در نظر گرفته می‌شود. ثبت دقیق و بررسی کارشناسی داده‌های حاصل از این بخش، امکان مقایسه عملکردهای آنزیمی را در ابعاد وسیع مهیا می‌سازد. 

 

 

شرایط پذیرش نمونه:

 

- فقط نمونه‌های غیر بیولوژیکی از قبیل نمونه‌ی دان، مواد خوراکی، مکمل، کنسانتره و... قابل دریافت و آزمایش هستند.

- همه‌ی نمونه‌ها باید با برچسب شناسایی دقیق (کد، بهترین شرایط نگهداری، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و غیره) معرفی شوند.

- تمامی نمونه‌ها باید همراه با فرم مربوط به شناسایی آن نمونه که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، ارسال شوند. تکمیل این فرم‌ برای کمک به قابلیت ردیابی نمونه در طول فرآیند دریافت، آزمایش و ذخیره سازی مورد نیاز است.

- کلیه مشخصات نمونه شامل: محل جمع آوری نمونه، آدرس، دلیل نیاز به انجام آزمایش، شکل ارسال نمونه، موارد مربوط به برآورد کمتر، مصرف بیش از حد یا مسمومیت، باید به طور کامل و دقیق در فرم ارسال نمونه درج شود.

- نمونه‌ها باید بدون درج نام تجاری ارسال شوند.

- هدف از نمونه برداری و انجام آزمایش باید در فرم ارسال نمونه قید شود.

- برگه ارسال نمونه باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی تحویل داده شود.

- نمونه‌های حساس به گرما باید حتما  در ظروف دارای عایق‌بندی در مجاورت بسته‌های یخ به آزمایشگاه منتقل شوند.

- برای اکثر نمونه‌ها احتیاج به 2۵0 -200 گرم نمونه جهت آزمون و 2۵0 -20۰ گرم جهت تکرار آزمون می‌باشد.

 

 

 

بالا