میکسر اصلی

  • نسل جدید پدل سه بعدی متحرک (لمس کامل تمامی سطوح توسط لبه­ های پدل)

  • قابلیت تمیز نمودن اتوماتیک

  • چرخش در دو جهت

  • حداقل زمان مخلوط کردن (کمتر از 60 ثانیه)

  • حداقل زمان بارگیری و تخلیه (کمتر از 5 ثانیه)

  • تخلیه کامل میکسر

  • قابلیت ساخت حداقل 30 بچ در ساعت

بالا