آزمایشگاه تغذیه

آزمایشگاه تغذیه مینا طیور به تازگی با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است. تجزیه تقریبی و اندازه-گیری عناصر و سموم در زمره آزمایش هایی است که در این آزمایشگاه انجام می شود. 

بالا