آزمایشگاه تغذیه

آزمایشگاه تغذیه مینا طیور به تازگی با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است. تجزیه تقریبی و اندازه-گیری عناصر و سموم در زمره آزمایش هایی است که در این آزمایشگاه انجام می شود. 

 

 

فراسنجه های قابل اندازه گیری:


1- درصد رطوبت

2- درصد  خاکستر

3- میزان عناصر معدنی

 

 

شرایط دریافت نمونه:

 

- فقط نمونه های غیر بیولوژیکی از قبیل نمونه دان، مکمل، کنسانتره و... قابل دریافت و آزمایش هستند.

- کلیه مشخصات نمونه (محل نمونه گیری، آدرس، علت نمونه برداری، شکل ارسال نمونه، موارد شکایت و مسمومیت)  در برگه ارسال نمونه باید کامل و دقیق درج شود.

- در برگه ارسال نمونه هدف از انجام نمونه برداری باید قید گردد.

- برگه ارسال نمونه باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی تحویل داده شود.

- برای اکثر نمونه های احتیاج به 100 الی 300 گرم نمونه است.

 

 

بالا