ماکرودوزینگ

  • توزین مواد به صورت کاملا اتوماتیک

  • دقت بالای توزین

  • تخلیه مواد توزین شده به صورت کامل و با سرعت بالا

بالا