ردیفعنوان دورهتاریخمدرسینمکانجزئیات
۱تغذیه مرغ مادر گوشتی۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر مجتبی زاغریدانشگاه گیلانمشاهده
۲ساخت مکمل ویتامینه۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر مجتبی زاغریآکادمی میناطیورمشاهده
۳تغذیه مرغ مادر گوشتی۱۳۹۷/۰۳/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۲دکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوری - مهندس حسین مهرورزآکادمی میناطیورمشاهده
۴تلقیح مصنوعی در مرغ های مادر۱۳۹۷/۰۶/۱۹دکتر مجتبی زاغری -دکتر مهدی ژندی - مهندس حسین شریدهآکادمی میناطیورمشاهده
۵میکسر در فن آوری تولید خوراک۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوریآکادمی میناطیورمشاهده
۶تغذیه و جیره نویسی پیشرفته در مرغ مادر گوشتی۱۳۹۸/۰۴/۰۹ و
۱۳۹۸/۰۴/۱۰
دکتر مجتبی زاغری - دکتر لیلا لطفیآکادمی میناطیورمشاهده
۷میکسر در فناوری ساخت خوراکبزودی اعلام خواهد شددکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوریبزودی اعلام خواهد شدمشاهده
۸روش های نوین درمان و پیشگیری از آنتریت بدون استفاده از بیوتیک هابزودی اعلام خواهد شددکتر مجتبی زاغری - دکتر سروش خادمیان - مهندس حسین مهرورزبزودی اعلام خواهد شدمشاهده
۹جیره ­نویسی طیوربزودی اعلام خواهد شددکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوری - دکتر اعظم یوسفیبزودی اعلام خواهد شدمشاهده
۱۰اصول تهیه مکمل ویتامینه و معدنی۱۳۹۹/۰۷/۲۴دکتر مجتبی زاغریآکادمی میناطیور
۱۱راهکارهای تغذیه سویه های نوین و نقش سلنیوم در تغذیه طیور۱۴۰۰/۰۳/۲۵دکتر اعظم یوسفی - دکتر لیلا لطفیآکادمی میناطیورمشاهده

بالا