میکرودوزینگ

توزین مواد به صورت کاملا اتوماتیک
• دقت بالای توزین
• تخلیه مواد توزین شده به صورت کامل و با سرعت بالا

بالا