طرح تحقیقاتی-کاربردی "روش جایگزین برای درمان آنتریت خفیف در بوقلمون"  توسط شرکت مینا طیور و دانشگاه تهران در حال اجرا است. مجریان این طرح جناب آقای دکتر مجتبی زاغری و سرکار خانم دکتر شیرین هنربخش از اساتید دانشگاه تهران هستند. هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی طراحی مکمل درمانی برای آنتریت خفیف بوقلمون است.

بالا