آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی میناطیور، به منظور انجام بررسی‌های میکروبی و آزمایشات کنترل کیفی در خوراک و مواد خوراکی دام، طیور و آبزیان در مجموعه علمی صنعتی میناطیور راه اندازی شده است. کشت انواع خوراک و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه‌ی خوراک، برای بررسی و تحلیل میزان و نوع میکروارگانیزم‌های موجود در این مواد، جهت جلوگیری از گسترش آلودگی‌های میکروبی خطرناک، بخشی از فعالیت‌های آزمایشگاه میکروبیولوژی این مجموعه به شمار می‌رود. تعداد کل میکروارگانیزم‌ها، بررسی اولیه برای تشخیص سالمونلا (spt) ، بررسی اولیه کلی‌فرم، شناسایی گونه‌های مختلف باکتریایی برخی از فراسنجه‌های قابل اندازه‌گیری در این آزمایشگاه هستند.

 

 

شرایط پذیرش نمونه:

 

- فقط نمونه‌های غیر بیولوژیکی از قبیل نمونه‌ی دان، مواد خوراکی، مکمل، کنسانتره و... قابل دریافت و آزمایش هستند.

- همه‌ی نمونه‌ها باید با برچسب شناسایی دقیق (کد، بهترین شرایط نگهداری، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و غیره) معرفی شوند.

- تمامی نمونه‌ها باید همراه با فرم مربوط به شناسایی آن نمونه که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، ارسال شوند. تکمیل این فرم‌ برای کمک به قابلیت ردیابی نمونه در طول فرآیند دریافت، آزمایش و ذخیره سازی مورد نیاز است.

- کلیه مشخصات نمونه شامل: محل جمع آوری نمونه، آدرس، دلیل نیاز به انجام آزمایش، شکل ارسال نمونه، موارد مربوط به برآورد کمتر، مصرف بیش از حد یا مسمومیت، باید به طور کامل و دقیق در فرم ارسال نمونه درج شود.

- نمونه‌ها باید بدون درج نام تجاری ارسال شوند.

- هدف از نمونه برداری و انجام آزمایش باید در فرم ارسال نمونه قید شود.

- برگه ارسال نمونه باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی تحویل داده شود.

- نمونه‌های حساس به گرما باید حتما  در ظروف دارای عایق‌بندی در مجاورت بسته‌های یخ به آزمایشگاه منتقل شوند.

- برای اکثر نمونه‌ها احتیاج به 2۵0 -200 گرم نمونه جهت آزمون و 2۵0 -20۰ گرم جهت تکرار آزمون می‌باشد.

 

 

بالا