آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی میناطیور به تازگی با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است. کشت خوراک و مواد اولیه از جمله آزمایش هایی است که در آزمایشگاه میکروبیولوژی این مجموعه انجام می شود. 

 

فراسنجه های قابل اندازه گیری:


1- شمارش کلی میکروارگانیسم ها

2- جستجو اولیه سالمونلا

3- بررسی اولیه کلی فرم

4- گونه باکتری

 

 

شرایط دریافت نمونه:

 

- فقط نمونه های غیر بیولوژیکی از قبیل نمونه دان، مکمل، کنسانتره و... قابل دریافت و آزمایش هستند.

- کلیه مشخصات نمونه (محل نمونه گیری، آدرس، علت نمونه برداری، شکل ارسال نمونه، موارد شکایت و مسمومیت)  در برگه ارسال نمونه باید کامل و دقیق درج شود.

- در برگه ارسال نمونه هدف از انجام نمونه برداری باید قید گردد.

- برگه ارسال نمونه باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی تحویل داده شود.

- نمونه های فاسد شدنی حتما در مجاورت یخ در یخدان به آزمایشگاه منتقل گردد.

- برای اکثر نمونه های احتیاج به ۳۵ -۳۰ گرم نمونه جهت آزمون، ۳۵-۳۰ گرم جهت شاهد و ۳۵-۳۰ گرم جهت تکرار آزمون می باشد.

 

بالا