آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی میناطیور به تازگی با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است. کشت خوراک و مواد اولیه از جمله آزمایش هایی است که در آزمایشگاه میکروبیولوژی این مجموعه انجام می شود. 

 

بالا