همکاری با مجموعه مینا طیور به معنای شروع مرحله جدیدی از آموزش و رشد است. مینا طیور پذیرای علاقمندان به ایجاد تغییرات مثبت، هدفمند و پرشور است و بر این باور است که با همکاری یکدیگر قادر خواهیم بود ارزش های پایدار در مزرعه، زمین و صنعت ایجاد کنیم. اگر شما صاحب دانش و تجربه هستید و مایلید بیشترین استفاده را از توانایی های خود داشته باشید، مینا طیور همان شرکتی است که شما در جستجوی آن هستید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما به آدرس info@minatoyoor.com مکاتبه نمایید.

 

بالا