میکرومیکسر

  • استنلس استیل

  • تخلیه مواد بصورت پنوماتیک کمتر از پنج ثانیه

  • پدلی مجهز به لبه ضد سایش

بالا