هزینۀ ثبت نام در هر یک از دوره ها: 500 هزار تومان
هزینۀ ثبت­ نام در هر یک از دوره ها برای دانشجویان: 300 هزار تومان

جهت ثبت نام برروی لینک زیر کلیک کنید.

بالا