جهت ثبت سفارش محصولات میناطیور با آدرس­ پست الکترونیک یا تلفن (بخش علمی) زیر مکاتبه فرمایید:

sale.order@minatoyoor.com

021-65010012-5

بالا