انتشارات

 

موافقت اصولی از طرف وزارت ارشاد صادر شده است. مراحل بعدی در دست اقدام است.

 

کتابهایی که به زودی به زیور چاپ آراسته خواهند شد:

۱- راهنمای جامع ساخت مکمل و پریمیکسهای درمانی طیور

۲- تخم مرغ و حیات 

3- سلنیوم در تغذیه طیور

 

 

لوگوی پیشنهادی انتشارات میناطیور:

 

 

بالا