انتشارات

 

شماره پروانه انتشارات میناطیور:  15117

 

 

کتابهایی که به زودی به زیور چاپ آراسته خواهند شد:

 

1- روش های مطلوب تولید خوراک دام و طیور (مترجمین: دکتر مجتبی زاغری، دکتر اعظم یوسفی قمشلو و مهندس مهدی صوفی محمدی)

 

 

 

اولین ناشر تخصصی علوم طیور

بالا