انتشارات

 

شماره پروانه انتشارات میناطیور:  15117

 

 

کتابهایی که به زودی به زیور چاپ آراسته خواهند شد:

1- سلنیوم در تغذیه طیور (ترجمه: آقای دکتر زاغری و خانم دکتر لطفی)

2- کاربرد آنزیم ها در تغذیه طیور (تالیف: آقای دکتر زاغری و خانم دکتر یوسفی)

 

 

 

اولین ناشر تخصصی علوم طیور

بالا