انتشارات

 

شماره پروانه انتشارات میناطیور:  15117

 

 

کتابهایی که به زودی به زیور چاپ آراسته خواهند شد:

۱- راهنمای جامع ساخت مکمل و پریمیکسهای درمانی طیور

۲- تخم مرغ و حیات 

3- سلنیوم در تغذیه طیور

 

 

 

اولین ناشر تخصصی علوم طیور

 

 

بالا